UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

用户信息

QAQAutoMaton Avatar

QAQAutoMaton

Rating

2170

Email

lk@qaq-am.com

QQ

Unfilled

格言

可以吃其它管理吗|我菜死了|写三题挂三题|管理员能不能通过不办比赛防止自己出首页啊?|嗨呀我回首页辣

访问 QAQAutoMaton 的博客

Rating 变化

AC 过的题目:共 78 道题