UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

比赛排行榜 活跃用户

UOJ上的最新比赛及在此之前的3年内的所有比赛中,如果一个用户参加过其中任何一场比赛,则判定为活跃用户。

#1: peehs_moorhsum

Rating: 2271
准许我这夜做旧角色

#2: csy2005

Rating: 2245
                 1

#3: zhoukangyang

Rating: 2222

#4: AKEE

Rating: 2216
夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰:使民战栗。

#5: Itst

Rating: 2184
怎么上首页了 | OI 赛制什么时候 **

#6: fjzzq2002

Rating: 2183
写三题挂三题

#7: tricyzhkx

Rating: 2180

#8: hos_lyric

Rating: 2171

#9: QAQAutoMaton

Rating: 2170
可以吃其它管理吗|我菜死了|写三题挂三题|管理员能不能通过不办比赛防止自己出首页啊?|嗨呀我回首页辣

#10: qazswedx

Rating: 2166

#11: keyijing

Rating: 2164

#12: big_isonan

Rating: 2154
给 Isonan 丢脸了 /ll

#13: gyh20

Rating: 2146
lsyxw。

#14: he_____he

Rating: 2136
上首页了! From 2021.7.19 (又被自己亲手送出去了 2021.12.18)

#15: xay5421

Rating: 2110
「我是魔女教,大罪司教——」「『怠惰』担当,名为……培提尔其乌斯・罗曼尼康帝!」

#16: dengyaotriangle

Rating: 2086

#17: jiangly

Rating: 2081

#18: zx2003

Rating: 2078

#19: Kubic

Rating: 2076
Just an L.

#20: supy

Rating: 2075
Expecto Patronum!

#21: sgygd2004

Rating: 2068

#22: CJzhouhuanyi

Rating: 2066

#23: MoRanSky

Rating: 2064
一昔如环,昔昔都成玦。

#24: Cyanic

Rating: 2058
AFO

#24: JOHNKRAM

Rating: 2058

#26: 2016wudi

Rating: 2056

#27: Iittle_waxberry

Rating: 2054

#28: huzhaoyang

Rating: 2045

#29: Mr_Eight

Rating: 2043
1ink AK IOI!!!

#30: matthew99

Rating: 2039
Think twice, code once.

#31: Rainbow_sjy

Rating: 2022
/kel

#32: xuanyiming

Rating: 2015

#33: LMoliver

Rating: 2014
Siyuan 天上第一!

#33: yuyue

Rating: 2014

#35: 123456787

Rating: 2010

#36: QwQcOrZ

Rating: 2006

#37: p_b_p_b

Rating: 2004
const int *brain=NULL;

#38: Y25t

Rating: 2001
我从来没觉得打算法竞赛开心过。

#39: YeahPotato

Rating: 2000
生きている不思議、死んでゆく不思議

#40: Alex_Wei

Rating: 1998

#41: huahua

Rating: 1997

#42: tzc_wk

Rating: 1995

#43: ljc1301

Rating: 1994

#43: rill7747

Rating: 1994

#45: dqa2017

Rating: 1993
The longest journey begins with the first step.

#45: zihouzhong

Rating: 1993

#47: Froggy

Rating: 1992

#48: nqiiii

Rating: 1991
その目、だれの目?

#49: maroonrk

Rating: 1990

#50: xyr2005

Rating: 1989

#50: ycx_akioi

Rating: 1989
|a| < |0|, whatever you say. | id 怎么改不了/fn/fn/fn

#52: fragment

Rating: 1988

#53: znstz

Rating: 1974

#54: Melania

Rating: 1965

#55: feecle6418

Rating: 1964

#55: Lagoon

Rating: 1964

#57: EricHuang2003

Rating: 1960

#58: goodeat

Rating: 1958
我面前是环形村道,黄不愣登的,像南瓜。

#59: gmh77

Rating: 1956

#60: Binary_Search_Tree

Rating: 1951

#61: xiaoyaowudi

Rating: 1945

#62: ooooxxxx

Rating: 1943

#63: hehezhou

Rating: 1937
还没上首页,管理员怎么上分啊

#64: b1ngxu

Rating: 1935
代+q3323569413

#64: eecs

Rating: 1935

#66: Accepted_Zhs

Rating: 1933

#67: crashed

Rating: 1928

#68: cmll02

Rating: 1922
dottlebot

#69: njwrz

Rating: 1919

#70: cmwqf

Rating: 1918

#71: 127

Rating: 1916

#72: Sooke

Rating: 1915
梦若星辰,遥不可及,渺不足道,却足以将至暗点亮。

#73: pink_rabbit

Rating: 1914
Finale... Hello, World!

#73: skip2004

Rating: 1914
管理员可以打管理员吗?

#75: lgswdn

Rating: 1913

#75: Little09

Rating: 1913

#77: kqp

Rating: 1912
糖少许,盐少许

#78: qiuzx

Rating: 1909
🤡

#79: Linshey

Rating: 1908
Forward, desperado!

#80: ugly2333

Rating: 1907

#81: huangzirui

Rating: 1904
上升。

#81: jiaosiyuan

Rating: 1904

#83: LYC_music

Rating: 1902

#83: MinatoTomoka

Rating: 1902

#85: skyline

Rating: 1901

#86: tzxydby

Rating: 1900

#87: 1kri

Rating: 1897

#88: Cesium

Rating: 1896

#89: wlzhouzhuan

Rating: 1895
是妹子呀!

#90: dead_X

Rating: 1894
zhoukangyang txdy

#91: nealchen2003

Rating: 1892
immortalCO 是我们的红太阳!

#92: zqyyy

Rating: 1888

#93: ltst

Rating: 1887
Just enjoy it.

#93: RiverHamster

Rating: 1887

#95: zhao_

Rating: 1884

#96: Sneakoscope

Rating: 1880

#96: wyzwyz

Rating: 1880

#98: superguymj

Rating: 1877

#99: Kloze

Rating: 1876

#99: SegmentTree

Rating: 1876