UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

比赛排行榜 活跃用户

UOJ上的最新比赛及在此之前的3年内的所有比赛中,如果一个用户参加过其中任何一场比赛,则判定为活跃用户。

#600: konjacq

Rating: 1565

#600: platelet

Rating: 1565

#600: The_fallout

Rating: 1565

#604: fangzhijian

Rating: 1564

#605: adoubiq

Rating: 1563

#605: eileen__wang

Rating: 1563

#605: gtm1514

Rating: 1563
WRLDS.

#605: lvkaiyi0811

Rating: 1563

#605: Soetdit

Rating: 1563

#605: txl16211

Rating: 1563

#605: wrhaco

Rating: 1563

#612: KellyWLJ

Rating: 1562

#613: WarrenWN

Rating: 1561

#613: zghtyarecrenj

Rating: 1561

#613: zyc2003

Rating: 1561

#616: ________a____

Rating: 1559

#616: Minakami_Yuki

Rating: 1559

#616: Pray2018

Rating: 1559

#619: 1437vszombies

Rating: 1558
这是格言

#619: zjqzjq

Rating: 1558

#621: _369Pai_

Rating: 1557

#621: LzjNotfound

Rating: 1557

#621: tansiyang666

Rating: 1557
须知少时凌云志,曾许人间第一流

#624: cbddl

Rating: 1556
嗨嗨嗨

#624: eexyz

Rating: 1556

#624: retaliatorElite

Rating: 1556

#624: spc349

Rating: 1556

#628: L_Hospital_

Rating: 1555

#629: dblark

Rating: 1554
魔怔

#629: eroger

Rating: 1554

#629: ISYRHH

Rating: 1554

#629: juruo1086

Rating: 1554

#629: qianyishabi

Rating: 1554

#629: zjy0001

Rating: 1554

#629: zsj6315

Rating: 1554

#636: HL

Rating: 1553

#636: JHN021

Rating: 1553
菜死了所以啥都没有

#636: sihan_88

Rating: 1553

#636: ternary_tree

Rating: 1553

#640: abcdegf

Rating: 1552

#640: ccpy

Rating: 1552

#640: lky1433223

Rating: 1552

#640: weilinxuan

Rating: 1552

#644: cinccout

Rating: 1551

#644: Lucky_Glass

Rating: 1551
以心为名,名为爱惜。

#644: xvchenhao

Rating: 1551

#647: abruce

Rating: 1550

#647: huangkaka

Rating: 1550

#647: hzoiliuchang

Rating: 1550

#647: Sevennnnn

Rating: 1550

#651: FunnyCrafter

Rating: 1549

#651: gsj_z

Rating: 1549
萌新

#651: Z_Y_S

Rating: 1549

#654: DitaMirika

Rating: 1548
仍然自由自我 永远高唱我歌

#655: Achtoria

Rating: 1547

#655: positive1

Rating: 1547

#657: lutaiye

Rating: 1546

#657: xiaokong

Rating: 1546

#657: xtq258

Rating: 1546
啥子哦

#660: little_brush

Rating: 1545

#660: YuJiahe

Rating: 1545

#662: 2745518585

Rating: 1544

#662: llzer

Rating: 1544

#662: zhangmj2008

Rating: 1544

#662: zhaobudaonpywuwuwu

Rating: 1544

#666: Acestar

Rating: 1543

#666: FZzzz

Rating: 1543

#666: lingchen

Rating: 1543
我的格言是我的格言

#669: Diu

Rating: 1542
生命就是豪赌,Allin铸就传奇

#669: shenmi

Rating: 1542

#671: _happy_

Rating: 1541

#671: 2021lumengde

Rating: 1541
酗酒趁年华

#671: 321625

Rating: 1541

#671: cchen

Rating: 1541

#671: daisijie

Rating: 1541
secure shell nb | 啊对对对 | 开摆 | sto water235 orz

#671: pigeonwyc

Rating: 1541

#671: ruogu_alter

Rating: 1541

#678: hy233

Rating: 1540

#678: LJ07

Rating: 1540

#678: modinte

Rating: 1540

#681: 2805734199h

Rating: 1539
yellow automaton's

#681: C202044zxy

Rating: 1539

#681: cyh_toby

Rating: 1539

#681: hjcc

Rating: 1539

#681: hxhhxh

Rating: 1539

#681: Oier_tringmo

Rating: 1539

#681: zhouyixian

Rating: 1539

#688: 1428571428

Rating: 1538

#688: Azazel

Rating: 1538

#688: mei21

Rating: 1538

#688: namevast

Rating: 1538

#688: ouuan

Rating: 1538
https://github.com/ouuan

#688: YunQian

Rating: 1538

#694: Andycraft

Rating: 1537

#694: chenzida

Rating: 1537

#694: L7_56

Rating: 1537

#697: Clovers

Rating: 1536

#697: cunzai_zsy0531

Rating: 1536

#697: KomeijiG

Rating: 1536

#697: Yu_Jie

Rating: 1536