UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

比赛排行榜 所有用户

#200: Derrick_M

Rating: 1830

#200: newbie314159

Rating: 1830
Itst WC2021 捧杯稳了

#203: 3002xz

Rating: 1829

#204: cxt

Rating: 1828
无论看上去关联有多深,其实还是孤身一人。

#204: Groot

Rating: 1828

#204: memset0

Rating: 1828
世事短如春梦,人情薄似秋云。

#204: QwQcOrZ

Rating: 1828

#208: oscar

Rating: 1826
法法

#209: 666sb666

Rating: 1823

#209: AmberFrame

Rating: 1823

#209: Flying2018

Rating: 1823
退役选手不配拥有格言

#209: huangsi

Rating: 1823
炸糊是口A之母,爆零是AK之父。

#213: smallfat

Rating: 1822

#213: zhourunlong

Rating: 1822

#215: ppfish

Rating: 1821
上pppfish.com有真相

#215: Rainybunny

Rating: 1821

#215: zms_

Rating: 1821
ecsi

#218: fanzhirui

Rating: 1820

#219: __debug

Rating: 1819

#219: zhouzixuan

Rating: 1819
人生如梦亦如幻 朝如晨露暮如霞

#221: Mansteinyjh

Rating: 1817
一个暴力都写不对的SB

#221: nlj1999

Rating: 1817

#221: TDL7

Rating: 1817

#224: crescent

Rating: 1816

#224: wzxwcy

Rating: 1816

#226: Rainbow_sjy

Rating: 1814
empty

#226: Wuvin

Rating: 1814
wuvin.lofter.com

#228: ilnil

Rating: 1813

#228: lavender

Rating: 1813

#228: LCF

Rating: 1813
回忆是一条没有归途的路,以往的一切春天都无法复原

#231: liu_runda

Rating: 1812
OI学得还没有高考课好QAQ

#232: EternalAlexander

Rating: 1811

#232: TotoMI

Rating: 1811

#234: myee

Rating: 1810
与其诺诺以顺,不若谔谔以昌

#234: ycdfwzy

Rating: 1810
泉岭精神不朽 汉中诸球永生

#236: xiezhahe

Rating: 1809

#236: zhangyiding

Rating: 1809

#238: diamond_duke

Rating: 1808
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵

#239: Edward

Rating: 1807

#239: houzhiyuan

Rating: 1807

#239: LazyJazz

Rating: 1807
任凭天下风雨变,潇洒立于人世间

#242: 275307894a

Rating: 1806

#242: CMXRYNP

Rating: 1806

#242: feiko

Rating: 1806
已AFO。欢迎访问文化课卷王Clouder的博客: https://www.codein.icu/

#242: KuribohG

Rating: 1806

#246: fanzewen

Rating: 1805

#247: Gary2005

Rating: 1804

#247: immortalCO

Rating: 1804
123456

#247: monitor_st

Rating: 1804

#247: Rose_max

Rating: 1804

#247: Tamaki_Iroha

Rating: 1804

#247: wucstdio

Rating: 1804

#253: Chinese_zjc_

Rating: 1802

#253: sentews3

Rating: 1802

#253: Stalker

Rating: 1802

#253: waaadreamer

Rating: 1802

#257: liuzurang

Rating: 1801

#258: ____________________

Rating: 1800

#258: yfzcsc

Rating: 1800

#260: Chrismas

Rating: 1799

#260: godfatcat

Rating: 1799

#262: luosiyuan

Rating: 1798

#263: 123456787

Rating: 1797

#263: EntropyIncreaser

Rating: 1797
我亲手葬送亚特兰蒂斯 后人不知她辉煌的往事

#263: ridiculos

Rating: 1797
QwQ

#263: TLEbyc

Rating: 1797
ACMer/ZJU

#267: atempuser

Rating: 1796

#267: carlyu

Rating: 1796

#267: daklqw

Rating: 1796
打开 vim,按下 F9 有惊喜。

#267: sunzihao

Rating: 1796

#271: 00zj

Rating: 1795

#272: cyx0406

Rating: 1794

#272: xgzc

Rating: 1794

#274: 3zwyh

Rating: 1793

#274: Cherries

Rating: 1793

#274: Isrothy

Rating: 1793
怎么可能会后悔

#277: C20142407

Rating: 1792
贝露さま

#277: hzq84621

Rating: 1792

#277: lqs2015

Rating: 1792

#277: TheToadologist

Rating: 1792

#281: wzf2000

Rating: 1791
miaom米有

#282: Isonan

Rating: 1790

#282: ljh2000

Rating: 1790
有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

#284: MicroMaker

Rating: 1789

#285: blutrex

Rating: 1788

#285: shiliangzhi

Rating: 1788

#285: skyh

Rating: 1788

#285: Teal

Rating: 1788

#285: w19567

Rating: 1788

#290: Dreamunk

Rating: 1787

#290: fateice

Rating: 1787

#290: pyz5715

Rating: 1787
pyz5715 == InvUsr

#290: xgcxgc

Rating: 1787

#294: qmqmqm

Rating: 1786
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

#294: zhou888

Rating: 1786

#296: wangzhifang

Rating: 1784

#297: 1kri

Rating: 1783

#297: hanwenchen

Rating: 1783

#297: linkct1999

Rating: 1783
君尝言 执长剑 灭杀鸦三千 春花共秋月与我踏遍

#297: mjy0724

Rating: 1783
眺望着爱与起初